Dag van de slaap

Slaap is essentieel voor de mens. Zonder een goede slaap functioneren we niet optimaal.

Uit een enquête van de verbruikersorganisatie Test Gezondheid blijkt dat meer dan vier Belgen op tien slecht slapen, maar slechts 15 % is er zich van bewust. De ondervraagde mannen en vrouwen verklaarden minstens 7.45 uur nachtrust nodig te hebben om goed te functioneren. Slaapgebrek kan de fysieke en mentale gezondheid aantasten.

De “slaap-enquête” in cijfers:

  • 43 % van de Belgen slaapt slecht maar slechts 15% is er zich van bewust
  • 46% voelt zich overdag slaperig waardoor de levenskwaliteit duidelijk wordt beïnvloed
  • 17% erkent dat ze het risico lopen in te dommelen of in slaap te vallen achter het stuur
  • 75% van de Belgen, die zeggen slaapstoornissen te hebben, raadpleegt geen professionele zorgverstrekker